O nas

PRZYNOSZĄCE ZYSKI STRATEGIE, CENIONE MARKI I POPULARNE PRODUKTY

Oferta Intertec obejmuje palety produktów markowych z takich obszarów jak kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe, rowery i akcesoria do nich oraz artykuły elektryczne.

Dzięki naszym markom NIGRIN, FISCHER, PROFEX i UniTEC zajmujemy pozycję lidera na najważniejszych dla nas rynkach.

Naszych klientów z segmentów: sklepy wielkopowierzchniowe, handel wysyłkowy, markety specjalistyczne i stacje benzynowe, zaopatrujemy w pełne palety atrakcyjnych produktów, w tym zapewniamy odpowiednie wsparcie logistyczne i zaopatrzenie w miejscu sprzedaży.

Intertec rozwija i nabywa na całym świecie produkty, które są następnie wprowadzane na rynek za pośrednictwem czterech spółek krajowych i partnerów dystrybucyjnych zlokalizowanych w najważniejszych krajach europejskich.

Cały proces zarządzania asortymentami towarów, działania logistyczne oraz jakość dostarczanych produktów podlegają restrykcyjnym zasadom zarządzania jakością, które z kolei gwarantują wyjątkową terminowość dostaw, realizację zleceń dostosowaną do zapotrzebowania i wymagań czasowych oraz minimalną liczbę reklamacji.

Usługi

BOGATY I DOSTOSOWANY DO POPYTU ASORTYMENT PRODUKTÓW

Intertec posiada wieloletnie doświadczenie w zestawianiu dostosowanych do potrzeb asortymentów markowych produktów.

Nasza marka produktów do pielęgnacji samochodów NIGRIN jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych w Niemczech i całej Europie w tym segmencie. Jako jedyni oferujemy na rynku jej pełną gamę produktów.

W obszarze rowerów i akcesoriów rowerowych oferujemy pod marką FISCHER i PROFEX szeroki wybór rowerów elektrycznych, zwykłych i akcesoriów rowerowych.

W obszarze akcesoriów samochodowych i artykułów elektrycznych pod marką uniTEC proponujemy natomiast dwie pełne palety produktów liczące ponad 5000 artykułów i tym samym należące do najszerszych dostępnych na rynku.

ZINTEGROWANE KONCEPCJE POPRAWY WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI

Nasza doskonała znajomość rynków sprzedaży, zachowania konsumentów oraz wieloletnie doświadczenie w skutecznym plasowaniu produktu z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod analizy i optymalizacji umożliwiają naszym klientom realizację wysokiej wartości dodanej.

Nasz zespół ds. zarządzania grupami towarów planuje wspólnie z naszymi klientami rozmieszczenie i prezentację produktów na półkach.

Efektywne zarządzanie asortymentem

Dzięki efektywnemu zarządzaniu asortymentem możemy:

·        oferować konsumentom poszukiwane przez nich produkty,

·        dopasowywać asortyment pod względem liczby produktów i modeli danego produktu do danego rodzaju sklepu,

·        optymalizować powierzchnie magazynowe i regałów w zależności od popytu i tym samym osiągać wzrost obrotów i wyników w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Dane sprzedaży w punktach sprzedaży, prognozy rozwoju rynku oraz analizy potencjału są przedmiotem analizy dokonywanej przez osoby zajmujące się zarządzaniem przestrzenią i podstawą regularnie optymalizowanych planów ekspozycji produktów w regałach. Odzwierciedlenie w nich znajdują czynniki sezonowe i regionalne, jak również trendy rynkowe i zmiany w zachowaniu konsumentów.

Stawiamy przy tym na bliską współpracę z partnerami handlowymi.

Elementem zamykającym są regularne kontrole danych sprzedaży.

Dzięki skutecznemu, opartemu na współpracy zarządzaniu grupami produktów, towary niechodliwe, nadwyżki czy niedobory towaru należą do przeszłości.

Jedno źródło dostaw — wiele marek

Szeroki asortyment produktów i rozmaitość modeli w różnych przedziałach cenowych i różnych marek w ramach jednej grupy towarów (multibranding) umożliwiają przygotowanie ofert dopasowanych do własnych potrzeb i wymagań partnera handlowego oraz zaoferowanie ich „z jednej ręki”.

Wieloletnie, bogate doświadczenia w zakresie wprowadzania na rynek i dystrybucji własnych asortymentów produktów są wykorzystywane w coraz większym stopniu również przez innych producentów produktów „zrób to sam”. Dzięki obecności w całej Europie możemy oferować nasze usługi w każdym miejscu według tych samych standardów. Opakowania produktów z wielojęzycznymi etykietami zapewniają nam ciągłą sprzedaż na całym obszarze.

OPTYMALIZACJA KORZYŚCI POPRZEZ SPRZEDAŻ SILNYCH MAREK

Konsument zwraca uwagę na jakość szczególnie w przypadku produktów „zrób to sam”. Zdaje się on przy tym na obietnicę jakości, jaką niesie ze sobą dana marka. Intertec zarządza dystrybuowanymi przez siebie markami w sposób, który wzmacnia zaufanie.

Do budowy i rozwoju własnych marek wykorzystujemy szerokie instrumentarium narzędzi marketingowych (kompozycję marketingową), od rozwoju produktu, przez projektowanie opakowania i komunikację marki, po wsparcie sprzedaży i działania promocyjne.

Nasze marki wyróżniają się dzięki temu na tle konkurencji w pozytywny sposób, a dzięki ich wysokiej rozpoznawalności wspierana jest ich sprzedaż.

Obok naszych mocnych, tradycyjnych marek własnych takich jak NIGRIN, FISCHER die Fahrradmarke, Profex i uniTEC oferujemy szeroką paletę marek innych wiodących producentów, np. Black & Decker, Good Year, Dr. Marcus, Little Joe, itd. Ponadto działamy na rzecz rozwoju i wprowadzamy na rynek produkty pod markami własnymi naszych licznych partnerów handlowych.

LOGISTYKA I SERWIS

Produkty szybkozbywalne wymagają pełnego zakresu wydajnych usług serwisowych oraz najnowocześniejszych usług logistycznych. Firma Intertec nieustannie się rozwijała, stając się z czasem wiodącym oferentem usług serwisowych oraz logistycznych.

 

Elektronicznie sterowane centralne magazyny

Posiadamy cztery magazyny centralne o zasięgu europejskim: w Niemczech, Holandii, Polsce i Szwajcarii. Mając do dyspozycji ponad 70 000 miejsc paletowych, prowadzimy obecnie dystrybucję ok. 10 000 różnych artykułów.

 

Zintegrowane systemy gospodarowania towarami

Dzięki połączeniu z systemami gospodarowania towarów naszych partnerów handlowych zasoby towarowe oraz zamówienia są przekazywane bezpośrednio do naszego centrum logistycznego. Tutaj zamówienia są odpowiednio łączone, komisjonowane i przygotowywane do wysyłki.

 

Rozwiązania zorientowane na konsumenta końcowego

Oferujemy zorientowane na rynek i konsumenta rozwiązania z przemyślanymi prezentacjami towaru i przyciągające uwagę stojaki reklamowe na potrzeby reklamy długoterminowej oraz związanej z pojedynczą akcją promocyjną. Kompetentne osoby kontaktowe wdrażają te dostosowane do potrzeb rynku rozwiązania na miejscu.

 

Rozbudowana struktura organizacyjna

Przy pomocy obejmującej cały obszar struktury organizacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy oddziałów spółki, handlowcy oraz osoby zajmujące się wyposażeniem sklepów, wspieramy naszych partnerów handlowych przy sprzedaży dostarczanych asortymentów produktów oraz przy przebudowach.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI OD A DO Z

Wszystkie nasze procedury podlegają rygorystycznym kryteriom zapewnienia jakości. Obowiązują one w odniesieniu do wyboru naszych producentów, całego systemu zarządzania asortymentem i działań logistycznych jak również oczywiście w odniesieniu do jakości dostarczanych produktów.

Wyjątkowa terminowość dostaw, realizacja zleceń dostosowana do zapotrzebowania i wymagań czasowych oraz minimalna liczba reklamacji są dowodem na nasze skuteczne zarządzanie jakością.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przynależność do DB Schenker AG oznacza przestrzeganie Kodeksu Postępowania, swego rodzaju konstytucji, zawierającej najważniejsze ogólne zasady postępowania. Zapisane są w nim wiążące nas standardy i oczekiwania dotyczące naszego codziennego działania. Wszyscy członkowie zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy na całym świecie są zobowiązani do przestrzegania zawartych w nim zasad. Kadra kierownicza powinna przy tym być szczególnym wzorem do naśladowania.

Zorientowanie na klienta, ekonomiczność, postęp, partnerstwo i odpowiedzialność to podstawowe elementy kodeksu. Opiera się on na podstawowych zasadach działania koncernu i jest częścią kodeksu postępowania koncernu DB. W relacjach z naszymi klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i właścicielami zwracamy szczególną uwagę na to, aby postępować zawsze w sposób uczciwy i rzetelny.

Nasz cel, jakim jest wykonywanie naszej działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem, jest nierozerwalnie związany ze sposobem naszego postępowania w pracy.

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność społeczna to istotny czynnik długoterminowego sukcesu naszego przedsiębiorstwa i tym samym nieodłączny element naszego opartego na wartościach zarządzania przedsiębiorstwem. W naszym działaniu kierujemy się zasadą zrównoważonego podejścia.

W ramach naszej działalności przestrzegamy uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z zasadami Global Compact ONZ. Ponadto poprzez nasze działania przyczyniamy się pozytywnie do ich ochrony i wspierania.

Nie tolerujemy korupcji i innych nieuczciwych praktyk handlowych wśród naszych pracowników lub osób trzecich działających na nasze zlecenie.

Ponadto Grupa Intertec jest członkiem Business Social Compliance Initiative (BSCI, Inicjatywa na rzecz zgodności ze standardami społecznymi w biznesie), która ma na celu poprawę warunków socjalnych w krajach produkujących. Inicjatywa BSCI to pierwsza inicjatywa na świecie na rzecz zgodności ze standardami społecznymi, która oferuje przedsiębiorstwom będących jej członkami Kodeks Postępowania i zobowiązuje je do wdrażania jego przepisów w ich łańcuchach dostaw.

Grupa

BIZNES Z SILNYM PARTNEREM

Intertec jest spółką zależną od Grupy DB Schenker .

Liczby

PRZEDSIĘBIORSTWO W LICZBACH

Obroty: ok. 250 mln EUR w 2013
Pracownicy: >800
Oferta: Kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe, artykuły elektryczne, rowery i akcesoria oraz inne produkty charakterystyczne dla danego kraju, marki własne, marki na licencji oraz własne marki klientów
Lokalizacje: Niemcy, Polska, Szwajcaria, Austria, Azja
Klienci: Obsługa ponad 7000 sklepów w całej Europie z segmentu marketów DIY („Zrób to sam”) i samoobsługowych. Handel internetowy oraz sprzedaż specjalistyczna części samochodowych oraz dyskonty. 4 magazyny z ponad 75 000 miejscami paletowymi